Diëtistenpraktijk Pranger - Werkwijze


In de meeste gevallen wordt er voor het eerste consult, de intake, een uur aan tijd gereserveerd. Deze tijd hebben wij nodig om alle gegevens goed in kaart te brengen en om belangrijke informatie te verzamelen die iets verder gaat dan alleen de vraag wat u wel of niet eet.
Voeding is meer dan alleen maar het consumeren van producten, het heeft alles te maken met het maken van de juiste keuzes, wat uw mogelijkheden zijn bijvoorbeeld qua tijd en financien, maar ook of er spanningen zijn, bepaalde dieetwensen en of u vaak sociale verplichtingen heeft.

Meestal wordt er aan de hand van de intake en een door u bijgehouden voedingsdagboek een individueel advies gemaakt. Geen individu is gelijk, dus een advies op maat is waar wij naar streven. Hoeveel vervolgconsulten er nodig zijn, hangt af van de reden van uw bezoek, maar hangt ook af van wat wenselijk is. Dit wordt altijd samen met u besproken. Regelmatig is er overleg met collega's, maar ook met verwijzers en andere zorgverleners om optimale kwaliteit te garanderen. U kiest voor kwaliteit, continuïteit en aandacht!

Bio impedantiemetingen
-
Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van zeer betrouwbare BIA-metingen. Door middel van het meten van bepaalde weerstanden kunnen wij zien wat de lichaamssamenstelling is . Hierbij wordt een helder beeld verkregen van de spiermassa, het vetpercentage en ...

 

 

 

... de vochthuishouding en kan er op een duidelijke, inzichtelijke manier worden getoond wat de resultaten van de begeleiding zijn.

Ook bij mensen met COPD en ondergewicht is dit een heel bruikbare meting. De metingen worden ook toegepast wanneer u het BIAmedprogramma volgt om tijdig te kunnen bijsturen met het advies inden nodig en om de resultaten van het programma voor gewichtsvermindering goed te kunnen volgen.

BIAmed programma
-
Het BIAmedprogramma is een programma voor gewichtsvermindering met behulp van maaltijdvervangers. Onder deskundige begeleiding wordt er volgens duidelijke richtlijnen gewichtverlies bereikt en ook na het stoppen met de maaltijdvervangers wordt u  begeleid om het behaalde gewicht te behouden op de lange termijn.  Elke twee weken is er een controlegesprek en een meting van de lichaamssamenstelling zodat de resultaten inzichtelijk worden. Zelfs voor mensen met Diabetes Mellitus en mensen met hoge bloeddruk  is dit programma goed in te passen, bij Diabetes Mellitus indien nodig rekening houdend met de medicatie. Uiteraard wordt er in alle gevallen gekeken of dit programma bij u past.  
Voor meer informatie; zie de kolom Nieuws voor een uitgebreidere beschrijving en de kosten

Samenwerking
-
Indien gewenst dan wel noodzakelijk is er overleg met uw verwijzer dan wel een hulpverlener zoals een fysiotherapeut of manueel therapeut, een psycholoog en/of personal trainer. Uiteraard wordt dit altijd met u overlegd en heeft het als doel u de beste begeleiding te kunnen geven.

Koolhydraatbeperkt dieetadvies
Na een aantal leerzame en inspirerende scholingen op het gebied van de koolhydaatbeperking ben ik inmiddels in staat om u goed te begeleiden bij een koolhydraatbeperking.Het blijft maatwerk en erg individueel, wordt het een strenge, matige of lichte beperking van de koolhydraten? Er zijn zeer goede resultaten mee te behalen, zeker bij mensen met Diabetes Mellitus maar ook bij mensen met bijv. hoge bloeddruk in combinatie met overgewicht.

Privacy
- Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.

 

Algemene voorwaardenem-x gold

Ter verbetering van het immuunsysteem, als extra ondersteuning naast een uiteraard gezonde basisvoeding.

Extra ondersteuning nodig bij afvallen?

Overleg voor de mogelijkheden voor een duidelijke gewichtsdaling op een hele prettige manier!


Producten verkrijgbaar bij Dietistenpraktijk Pranger: