Diëtistenpraktijk Pranger - Tarieven


Vergoeding vanuit de basisverzekering

Dieetadvisering op verwijzing van een arts, specialist of tandarts wordt  ook in 2024 weer  vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur. Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering kunnen daar extra uren vanuit worden vergoed. Houdt u rekening met het eigen risio voor de drie uren vanuit de basisverzekering. Uw eigen risico al kwijt? Dan merkt u niets van de kosten voor deze drie uren..

Vergoeding vanuit de ketenzorg
Heeft u Diabetes Mellitus, Astma - COPD (chronische obstructieve longziekten) of is er sprake van een cardiovasculair risico (CVRM) dan kunnen er andere regelingen gelden. Deze zorg kan binnen de zogeheten ketenzorg vallen en dan geldt er geen eigen risico.
Informeert u bij ons of uw huisarts of dit voor u kan gelden. U hebt dan in veel gevallen recht op voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten.

Voorwaarde hiervoor is dat de dieetadvisering onderdeel is van de gecoördineerde, multidisciplinaire zorg (ketenzorg) voor wanneer u lijdt aan een chronische obstructieve longziekte, of aan diabetes, of een cardiovasculair risico heeft.

 

 Wanneer het (nog) niet onder ketenzorg valt dan geldt de vergoeding vanuit de basisverzekering voor drie uren en hierbij geldt wel het eigen risico. Dit geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar is er geen sprake van eigen risico.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. In verband met de ketenzorg heeft de praktijk een contract met met Ketenzorg Friesland BV en Dokter Drenthe.

Ook  zonder verwijzing kunt u bij de praktijk terecht.

Hieronder de tarieven van 2024 die gelden voor de consulten wanneer u zonder verwijzing komt. De zorgverzekeraars hebben elk hun eigen geldende tarieven.

Behandeltijd
Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis en tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, het opstellen van een dieetvoorschrift en/of het  regelen van medische drinkvoeding. Deze tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd. Onderstaand de tijden en de tarieven. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag ongeacht reisafstand en reistijd.


consulten en tarieven 2024

directe tijd
indirecte tijd

eerste consult 
60 min.
€79,00
eerste consult incl. 30 min. individueel dieetvoorschrift 60 min. 30 min. €118,50
Individueel dieetvoorschrift evt. in combinatie met voedingsberekening 30 min. €39,50
vervolgconsult, kort
15 min.

€19,75
vervolgconsult, lang 30 min.
€39,50
aanvragen/wijzigen dieetpreparaten, afh. v tijdsduur, gerekend per 15 min. 30 min. €39,50
vervolgconsult lang, incl. 15 min. individueel dieetvoorschrift 30 min. 15 min. €59,25
rapportage arts
15 min.
€19,75
telefonisch consult, afh. van tijdsduur, gerekend per 15 min.
15 min. €19,75
huisbezoek op verzoek arts/verwijzer
€25,00Afspraken die niet met een geldige reden en binnen 24 uur voor het consult zijn afgezegd, worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar


Algemene Voorwaardenem-x gold

Ter verbetering van het immuunsysteem, als extra ondersteuning naast een uiteraard gezonde basisvoeding.

Extra ondersteuning nodig bij afvallen?

Overleg voor de mogelijkheden voor een duidelijke gewichtsdaling op een hele prettige manier!


Producten verkrijgbaar bij Dietistenpraktijk Pranger: